Arctic Seafood Norway AS

Dueaasen 30, N-1388 Borgen, Na Uy

Org nr: 921 158 858MVA

Na Uy:

+4790030900 (tiếng Na Uy , tiếng Anh)
+4740047470 (tiếng Việt, tiếng Anh)

Email:

jarle@arcsea.no (General Manager)
anna@arcsea.no (International Sales)

Việt Nam:

+84916199771

Vui lòng chọn và quét mã QR code phía dưới để liên lạc với chúng tôi

Wechat
Wechat
WhatsApp
WhatsApp
Zalo
Zalo
Linkedin
Linkedin
Skype
Skype
Viber
Viber
 
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Wechat
Wechat
WhatsApp
WhatsApp
Zalo
Zalo
Linkedin
Linkedin
Skype
Skype
Viber
Viber
previous arrow
next arrow

Arctic Seafood Norway AS

Dueaasen 30, N-1388 Borgen, Na Uy

Org nr: 921 158 858MVA

Email:

jarle@arcsea.no (General Manager)
anna@arcsea.no (International Sales)

Na Uy:

+4790030900 (tiếng Na Uy, tiếng Anh)
+4740047470 (tiếng Việt, tiếng Anh)

Việt Nam:

+84916199771

Vui lòng chọn và quét mã QR code phía dưới để liên lạc với chúng tôi

Linkedln

Wechat

WhatsApp

Zalo

Linkedln

Skype

Viber