Bài viết

Tin tức và Cập nhật mới nhất

Quy định an toàn khi ra biển tại Na Uy

Tại Na Uy, cua nâu có thể được đánh bắt trong suốt cả năm. Tuy nhiên, mùa chính kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11. Với kích thước lớn và nhiều thịt, săn cua nâu đã trở thành thú vui của nhiều người dân Na Uy.

Đọc thêm

Việt kiều theo chân ngư dân Na Uy

Tại Na Uy, cua nâu có thể được đánh bắt trong suốt cả năm. Tuy nhiên, mùa chính kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11. Với kích thước lớn và nhiều thịt, săn cua nâu đã trở thành thú vui của nhiều người dân Na Uy.

Đọc thêm

Ngư dân ra khơi

Tại Na Uy, cua nâu có thể được đánh bắt trong suốt cả năm. Tuy nhiên, mùa chính kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11. Với kích thước lớn và nhiều thịt, săn cua nâu đã trở thành thú vui của nhiều người dân Na Uy.

Đọc thêm