CÁ THU ĐẠI TÂY DƯƠNG

Scomber scombrus

Atlantic Mackerel

Cá Thu Đại Tây Dương được đánh bắt vào mùa thu và mùa đông.

Chúng tôi có thể cung cấp Cá Thu quanh năm.

MOQ starts from one 40ft FCL.

ĐẶC TRƯNG

Phân Loại / Cá Nguyên Con
Tiêu chuẩn: 600 gam trở lên / 400-600 gam / 300-500 gam / 200-400 gam

Đóng Gói
Jumblepacked / Đặt bán thủ công / Đặt thủ công

Kích Thước Thùng
20kg

Phương Thức Làm Lạnh
Đông lạnh nguyên khối

HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO

Tháng Tỉ lệ
Tháng một 20 – 24%
Tháng hai 18 – 22%
Tháng ba 16 – 20%
Tháng tám 26 – 30%
Tháng chín 24 – 28%
Tháng mười 22 – 26%
Tháng mười một 21 – 25%
Tháng mười hai 20 – 25%

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG

Cá Thu Đại Tây Dương mang lại nguồn dinh dưỡng:
– Axit béo Omega-3.
– Vitamins A, D.
– Vitamin B12.

The fatty acids are the important sources of vitamins A, D, and B12.