CHƯƠNG TRÌNH MARKETING ĐỒNG HÀNH

HỘI ĐỒNG HẢI SẢN NA UY PHÁT KIẾN CHƯƠNG TRÌNH MARKETING ĐỒNG HÀNH

Hội đồng Hải sản Na Uy là một công ty đại chúng thuộc sở hữu của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hải sản Na Uy. Công ty có trụ sở chính tại Tromsø, Na Uy và có 12 văn phòng ở nước ngoài.

Một trong các hoạt động cốt lõi của Hội đồng Hải sản Na Uy là “truyền thông nhãn hiệu và danh tiếng của hải sản Na Uy”. Hoạt động này được đẩy mạnh qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó có Chương trình Marketing Đồng Hành.

CHƯƠNG TRÌNH MARKETING ĐỒNG HÀNH

Tìm hiểu thêm

HÌNH THỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MARKETING ĐỒNG HÀNH

Chương trình Marketing Đồng Hành hỗ trợ một phần kinh phí trong hoạt động marketing của đối tác. Đổi lại, đối tác sẽ đồng thời truyền thông nhãn hiệu và danh tiếng của hải sản Na Uy trong hoạt động marketing đó.

AI CÓ THỂ THAM GIA?

Tất cả hoạt động marketing bên ngoài lãnh thổ Na Uy đều có thể đăng ký.

ĐỐI TÁC TẠI VIỆT NAM NHẬN HỖ TRỢ KINH PHÍ NHƯ THẾ NÀO?

Hội đồng Hải sản Na Uy phê duyệt kế hoạch marketing mà đối tác nộp qua đơn vị điều phối. Hai bên khai thác cùng tệp khách hàng.

ĐƠN VỊ ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MARKETING ĐỒNG HÀNH TẠI VIỆT NAM

Công ty Arctic Seafood Norway AS

Công ty Arctic Seafood Norway AS có trụ sở tại Na Uy và xuất khẩu hải sản của Na Uy ra toàn thế giới.

Chúng tôi là đại diện hợp pháp của Chương trình Marketing Đồng Hành tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ hoạt động truyền thông nhãn hiệu và danh tiếng của hải sản Na Uy.

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MARKETING ĐỒNG HÀNH TẠI VIỆT NAM

Dự án Life Mentor

“Life Mentor – Cha mẹ dẫn lối” (LifeMentor.vn) là dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cha mẹ có con độ tuổi 10-18 trong hành trình giáo dục con, với các hoạt động chính:

Kết nối 1-1 với các Mentor thành công trong đa dạng các lĩnh vực, giúp con hướng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn, và rút ngắn con đường đến thành công;

Tổ chức các khoá đồng hành cùng cha mẹ, hỗ trợ cha mẹ 80% trong việc cung cấp cho các con tư duy, kỹ năng, bộ phẩm chất, và các bài học quản trị cuộc sống chưa được dạy trong nhà trường.